Nekomonogatari Shiro - Shinjitsu kara wa Hodotooi Sonzai

Song here - https://www.youtube.com/watch?v=3cPteRS19ws

Shinjitsu.zip (2.1 KB)

2 Likes